Deel 1: Verlaten (4-7 jarigen)

In deze lessenserie denken we met de kinderen na over verlatenheid en ontdekken we dat Jezus door God verlaten werd opdat wij nooit meer door God verlaten zullen worden. Maar dat ervaren we zelf lang niet altijd zo. Het is goed om elkaar er steeds aan te herinneren dat God bij ons wil zijn. Tijdens lessen werken we dan ook toe naar een presentatie of tentoonstelling. Daarvoor vind je tips en materialen in het lesboek. Bekijk ook de beschrijving en onze presentatie.

 

Het bijbehorende projectlied vind je hier.

 

Inhoud:

In de eerste vier lessen ontdekken we wat verlatenheid is aan de hand van de geschiedenis van Jozef. In zijn leven zijn verschillende momenten aan te wijzen waarop hij werd verlaten: 
door zijn broers achtergelaten in de put – Les 1
vals beschuldigd door de vrouw van Potifar – Les 2
en vergeten door de schenker – Les 3
Maar God was steeds bij Hem en zegende hem. Doordat hij onderkoning van Egypte was kon hij zijn familie redden van de hongerdood. – Les 4
In elke les kijken we ook naar ons eigen leven. Hoe ziet verlatenheid er bij ons uit? Hoe gaan wij er mee om? Kunnen we iets van Jozef leren? Zo krijgt het begrip ‘verlatenheid’ meer betekenis.
 
Nadat we het begrip verlatenheid verkend hebben, kijken we in het tweede blok van vier lessen naar het leven van Jezus. Jezus werd steeds meer door de mensen verlaten:
de mensen gingen bij Hem weg omdat Hij geen aardse Koning werd – Les 5 
in de steek gelaten door Judas en later de andere discipelen – Les 6
aan het eind van Zijn leven hier op aarde werd Hij zelfs door God verlaten – Les 7
Mijn God, mijn God, waarom…? Opdat wij nooit meer door God verlaten zouden worden! Hij volbracht zijn lijden en stond op uit de dood. Door Zijn lijden en sterven is er nieuw leven mogelijk voor ieder die gelooft. Door Zijn lijden en sterven mogen we weten dat Hij met zijn Geest altijd bij ons zal zijn. Tot het einde der dagen. – Les 8
 
Dit brengen we steeds  in beeld en alle beelden voegen we aan het eind samen tot een cadeau aan de gemeente: een tentoonstelling, boekje of presentatie. Zo willen we onszelf en anderen aansporen tot navolging van Christus.

Code: P.11

Prijs: € 25,00

Aantal:

Aantal Titel Prijs
  Totaal te betalen € 0,00